Слушая Бетховена, 1968, холст, масло, 100х130 см. Собрание Е.Фляйшманн, Германия.