Irina, Tarasovka, 1934, das Papier, den Bleistift, 29x20 cm.