Равнение на Абсолют (4), 2001, оргалит, масло, 70х50 см.